Hackathon


Hackathon


Ca o alternativă față de metoda tradițională pentru realizarea soluțiilor online furnizate de către autoritățile și instituțiile publice, Departamentul pentru Servicii Online și Design organizează în perioada 23/24 februarie 2013 un maraton de programare (hackathon) la care vor participa 25 de elevi din București, premianți în cadrul concursurilor naționale și internaționale de informatică.

Acest eveniment care ca scop producerea de instrumente online utile procesului de guvernare, motivarea cetățenilor pentru utilizarea noilor tehnologii și promovarea competențelor și ingeniozității tinerilor.

În acest demers, Departamentul pentru Servicii Online și Design se aliază cu Ministerul Educației Naționale și cu doi dintre cei mai importanți actori ai industriei IT din România: Bitdefender și Microsoft România. Elevii provin de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Colegiul Naţional „Elena Cuza” și Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”.

Proiecte de realizat

ANGAJATI.GOV.RO - centralizarea datelor privind angajații din administrația publică:

Unificarea într-un portal unic de acces a trei baze de date cuprinzând informaţii de identificare ale persoanelor ce compun aparatul administrației publice, respectiv demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual. În practică, aceasta se traduce prin integrarea informațiilor furnizate de către Secretariatul General al Guvernului României, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

BUGET.GOV.RO - centralizarea datelor privind bugetul de stat și vizualizarea lor interactivă:

Facilitarea accesului cetățenilor la informații privind defalcarea bugetului de stat într-un format prietenos și deschis, prin intermediul infograficelor. Proiectul este realizat prin contribuția Ministerului Finanțelor Publice și a ministrului delegat pentru pentru buget. În paralel, informațiile furnizate aici au fost replicate pe platforma OpenSpending.org, care este un proiect online independent realizat de către Open Knowledge Foundation.

PETIȚII.GOV.RO - platforma de preluare a sesizărilor cetățenilor, pe domenii de interes:

Împuterniceşte cetăţenii pentru a se implica în procesul decizional, atrăgând atenția Guvernului cu privire la problemele importante pentru comunitate și solicitând astfel o reacție oficială din partea acestuia. În principiu, proiectul facilitează exercitarea dreptului la petiționare garantat de art. 51 al Constituției României.

POSTURI.GOV.RO - centralizarea posturilor vacante, scoase la concurs în administrația publică:

Cuprinde toate anunțurile de funcții publice și posturi contractuale vacante în autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale. Baza de date a anunțurilor este actualizată zilnic prin aportul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și cel al Regiei Autonome Monitorul Oficial.

DATE.GOV.RO - centralizarea seturilor de date de tipul open data:

Punctul central de acces pentru seturile de date deschise (open data) livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, fondat pe principiile transparenţei, participării şi colaborării. Portalul urmăreşte modelele similare întreprinse în Statele Unite ale Americii şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Aplicatii pentru mobil

Facilitarea accesului cetățenilor la informații privind posture disponibile si petitii, într-un format prietenos și deschis. Aplicatiile vor fi disponibile pe platforma Windows, iOS si Android.