Hackathon - ANGAJATI.GOV.RO


Hackathon


ANGAJATI.GOV.RO - centralizarea datelor privind angajații din administrația publică:

Unificarea într-un portal unic de acces a trei baze de date cuprinzând informaţii de identificare ale persoanelor ce compun aparatul administrației publice, respectiv demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual. În practică, aceasta se traduce prin integrarea informațiilor furnizate de către Secretariatul General al Guvernului României, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Mergi la proiect