„În urmă cu exact un an, o parte importantă a societăţii româneşti [...] a dat un anumit mesaj nu doar celor care guvernau atunci, ci cred şi celor care guvernează astăzi şi celor care vor guverna mâine. Şi anume, mai multă transparenţă, mai multă onestitate în prezentarea reală a situaţiei ţării, mai multă responsabilitate şi sentimentul clar că aceşti bani nu sunt banii Guvernului. Guvernul nu are nici un ban al său. Guvernul gestionează nişte bani care sunt luaţi de la cetăţenii României pentru a fi folosiţi pentru cetăţenii României. Noi suntem doar nişte administratori a ceea ce înseamnă resursele şi veniturile fiecăruia dintre cetăţenii români”.

(Premierul Victor Ponta – Starea bugetară a naţiunii, 10 ianuarie 2013)

Această iniţiativă online are scopul de a explica bugetul naţional pe înţelesul tuturor cetăţenilor prin intermediul info-graficelor. Pagina permite atât afişarea pe instituţii (ce permite compararea nivelului de alocare a resurselor publice între diferite structuri ale statului), precum şi afişarea funcţională (clasificând resursele în funcţie de domenii). Mai mult, în scopul respectării angajamentelor asumate prin Programul de Guvernare 2013-2016, precum şi a celora ce derivă prin participarea României la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, pagina facilitează descărcarea seturilor de date prezentate pentru reutilizarea lor ulterioară.


Despre buget

Conform articolului 138 al Constituției României, „Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului” (alin. 2).

Afişarea pe instituţii

Află cum sunt repartizate fondurile publice în funcție de autoritatea ori instituția publică căreia îi sunt alocate, de la ministere până la structurile centrale specializate. Accesând fiecare entitate în parte, poți vizualiza ce sume au fost distribuite pentru cheltuieli de personal, pentru investiții, pentru achiziții etc.

>>mai multe

Afişarea funcţională

În această secțiune puteți accesa datele privind distribuirea fondurilor publice din perspectiva domeniului de activitate. Spre exemplu, pentru Cultură, recreere şi religie, bugetul de stat pentru 2013 include date financiare privind sumele alocate Ministerului Culturii, postului public de radio şi televiziune ş.a.

>>mai multe

Resurse

Conform principiilor de baza ale proceduriilor bugetare, bugetul de stat trebuie adus la cunoştinţa opiniei publice în scopul informării cu resursele preconizate de guvern şi destinația dată banilor publici.În această secțiune puteți accesa informațiile din spatele graficelor în format deschis şi reutilizabil.

>>mai multe

Proiect realizat la prima ediție de Hackathon organizată de Guvernul României (2013)