Hackathon - PETITII.GOV.RO


Hackathon


PETIȚII.GOV.RO - platforma de preluare a sesizărilor cetățenilor, pe domenii de interes:

Împuterniceşte cetăţenii pentru a se implica în procesul decizional, atrăgând atenția Guvernului cu privire la problemele importante pentru comunitate și solicitând astfel o reacție oficială din partea acestuia. În principiu, proiectul facilitează exercitarea dreptului la petiționare garantat de art. 51 al Constituției României.

Mergi la proiect